AEZKOA 2030 ESTRATEGIA: AEZKOAherria

AEZKOA 2030 ESTRATEGIA: AEZKOAherria

2022ko maiatza - urria

Aezkoa 2030 estrategia eta bailara garatzeko ardatz estrategikoak definitzeko prozesu parte-hartzailea.
 

Sustatzaile: 
Aezkoako Batzarre Nagusia
Deskribapena: 
 • Aezkoako Batzarre Nagusiak sustatutako prozesua da, herritarren parte-hartzea eta herritarren eta erakundeen arteko gobernantza sustatzea eta balioestea helburu duena.
 • Horretarako, AEZKOA 2030 ESTRATEGIA bultzatu da, Aezkoako partaidetzaren garapenaren esparruan hurrengo urteetako lan-ildoak, ardatzak eta ekintzak finkatzeko balioko duena.
 • Tokiko garapena eta biztanleriaren egonkortasuna bultzatzen lagundu nahi du. 
 • Aezkoan azken urteetan jarraitu den plangintza estrategikoaren testuinguruan kokatzen da. Asmoa da aetzek gaur egun planteatzen dituen beharrak, proiektuak, ahalmenak eta aukerak ezagutzea, lantzea eta sustatzea.
 • Partaidetza-prozesu baten bidez eginen da, eta ibarreko biztanleekin, teknikariekin eta politikariekin lan eginen da. Hiru eragile-mota horien artean aztertu eta ezarriko da garapenaren markoa. 
Helburuak: 
 • Bailarako errealitateari buruzko oinarriak diagnostikatzea eta ezartzea, dagoeneko egindako azterlanen bidez.
 • Bailara 2022-2030 bitartean garatzeko beharrezkoak diren lan-ardatzak eta ekintza-ildoak ezartzea.
 • Herritarrek, erakundeek eta teknikariek bailara ardatz horien inguruan garatzeko estrategian modu parte-hartzailean eta ezarritako oinarrietatik abiatuta lan egitea.
 • Ibarrean biztanleek, erakundeek eta teknikariek dituzten beharrak ezagutzea.
 • Ibarreko Batzarrak ezarritako oinarriak, pertzepzioak eta errealitateak herritarrekin alderatzea.
 • Ibarreko ekosistema osatzen duten egiturek haranari buruz duten ikuspegia ezagutzea.
 • Prozesuaren ondoriozko ekintza-plana antolatzea eta egutegiak egitea.
 • Haranean dauden partaidetzako eta gobernantzako balio, dinamika eta egituren inguruan sentsibilizatzea.
 • Haranaren eraikuntzaren eta garapenaren inguruan herritarrak mobilizatzea eta inplikatzea.
 • Haraneko despopulazioa arintzea, atxikidura finkatzeko eta garatzen laguntzeko neurri partaidetuen bidez
 • Tokiko garapen iraunkorreko prozesuak babestea, herritarren parte-hartzearen bidez.
 • Gizartearen eta herritarren parte-hartzea sustatzea eta parte-hartze irekiaren oinarriak ezartzea.
Eragileak: 
 • Aezkoa Batzarre Nagusia: prozesuaren sustatzailea, prozesuaren mugak ezartzen dituena eta Jarraipen Batzorde gisa parte hartzen duena
 • Aezkoa ibarrean bizi diren biztanleak.
 • Aezkoa ibarreko bizimoduari lotutako biztanleria. Prozesuan parte hartzen dute.
 • Bailaran esku hartzen duten teknikariak. Prozesuan parte hartzen du
 • Aezkoa Ibarreko politikariak. Prozesuan parte hartzen du.
 • Laguntza teknikoa. ARTELAN eta AIDOUA