AURITZ/BURGUETEKO GAZTERIA

AURITZ/BURGUETEKO GAZTERIA

2022ko maiatza-iraila

Auritzeko gazteriarekiko prozesu parte-hartzailea, herriko gobernantzaren, parte-hartzearen eta bizitzan duen inplikazioaren inguruan.
 

Sustatzaile: 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete
Deskribapena: 

 

Auritz/Burgueteko Udalak prozesu hau sustatzen du gazteak herriko bizitza publikoan eta politikoan eta horren kudeaketan inplikatzeko asmoz.

Horretarako, Herritarren Partaidetzarako eta Komunitate Garapenerako metodologien bidez, hiru norabidetan lan egiten da:

* Auritzen modu tradizionalean eman diren antolaketa kolektiboen berri ematea gazteei.

* Gazteen eta Udalaren artean lan egiteko eta koordinatzeko bideak ezartzea.

* Ekintza Plan bat sortzea, Auritzeko gazteek beren herriarekiko dituzten behar eta proposamenetatik abiatuta.

 

Helburuak: 
 • Auritz-Burgueten gazteen/gizartearen parte-hartzeari buruzko diagnostikoa egitea.
 • Udalak ezarritako oinarriak, pertzepzioak eta errealitateak gazteekin alderatzea.
 • Auritzeko gazteek beren herriarekiko dituzten beharrak, pertzepzioak eta proposamenak ezagutzea.
 • Gazteen eta Udalaren arteko komunikaziorako bideak ezartzea.
 • Gazteak ahalduntzea, mobilizatzea eta inplikatzea, herriaren kudeaketan eta dinamizazioan duten garrantziaren gainean.
 • Gazteen beharrak kontuan hartuta, hainbat talderen eta udalen bidez lan-ildoak ezartzea, hainbat proiektu eta proposamen gauzatzeko.
 • Prozesuaren ondoriozko ekintza-plana antolatzea eta egutegiak egitea.
 • Herrian dauden partaidetzako eta gobernantzako balio, dinamika eta egituren inguruan sentsibilizatzea.
 • Haraneko despopulazioa arintzea, atxikidura finkatzeko eta garatzen laguntzeko neurri partaidetuen bidez
 • Tokiko garapen iraunkorreko prozesuak babestea, herritarren parte-hartzearen bidez.
 • Gizartearen eta herritarren parte-hartzea sustatzea eta parte-hartze irekiaren oinarriak ezartzea.
Eragileak: 
 • Auritz-Burgueteko Udala: prozesuaren sustatzailea, prozesuaren mugak ezartzen dituena eta prozesuan parte hartzen duena.
 • Auritz-Burgueteko gazteak: prozesuan parte hartzen du (fase diagnostikoa, proposamena eta sistematizazioa)
 • Auritz-Auritzeko populazioa: prozesuan parte hartzen dute (fase diagnostikoa).
 • Laguntza teknikoa. ARTELAN