NABASKOITZE

NABASKOITZE

2022ko Uztaila - Azaroa

Ascunce etxearen (Nabaskoze) ingurunea garatzeko eta dinamizatzeko aukeren azterketa, Pirinioetako Planaren esparruan.
 

Sustatzaile: 
Proiektu Estrategikoen Plangintza eta Garapen Zerbitzua
Deskribapena: 

Nabaskoitzeko Ascunce Etxearen inguruak energiaren arloan eskaintzen dituen aukerei buruzko diagnostiko integrala, bai eta herrian Komunitate Energetiko bat egiteko ondorioei eta balizko ekintza-ildoei buruzkoa ere.
Ikerketa hau Pirinioetako Planaren esparruan kokatzen da eta Ascunce Etxearen inguruan egiten ari diren ekintzak osatzen ditu.