Nortzuk gara

Nortzuk gara

MANIFESTUA

Herritarren Partaidetza eta Gizarte-ikerketa Toki-garapenerako eta Gizarte-eraldaketarako.
ARTELAN lan kolektibo eta elkarlaneko bokazioarekin sortzen da, tokiko eta komunitateko garapena sustatzeko eta herritarren parte-hartzeak eta ekintzak oinarritutako helburu komunak erdiesteko.
Toki-garapenean oinarritik eragiten duten prozesuak lagundu nahi ditu, biztanleriatik, lehendik dauden partaidetza edo gobernantza egiturak eta praktikak errespetatuz, sustatuz eta gehituz.
Parte hartzea, ikerketa soziala, dinamizazioa eta talde-lana edo taldeko gaikuntza bezalako tresnak erabili nahi ditu, horiek erabiliko dituzten pertsonen zerbitzura jarriz, eta, horrela, beren tokiko errealitateak eta errealitate komunak modu kolektiboan hobetzen eta eraldatzen lagunduz.
Nafarroako Pirinioetako herririk garaienak inspiratuta sortzen da ARTELAN, non AUZOLANARI ARTELAN deitzen zaion.

NITAZ

OIHANA LOREA ZABALEGUI
 
Oihana
Motibazioa

• Pertsonek eta taldeek beren eraldaketa-prozesuak zuzentzeko duten gaitasunaren uste sendotik eta emaitzen ziurtasunetik abiatuta, motorra barnekoa denean, laguntzen, trebatzen eta lortzen laguntzen gozatzen dut. Komunitatetik eta komunitatearentzat

• Pertsonen alde eta pertsonentzat lan egiten dut, eta prozesuak erabaki kolektiboki eta horizontalki hartzeko aukera gisa hartzen ditut. Partaidetza taldeko trebakuntza eta lan gisa ulertzen dut, gerora erabaki kolektiboak hartzea ahalbidetzen duena. Sinesten dut eta konfiantza dut talde-lanean, jakintza eta gaitasun indibidualak gehitzean, helburu komun bat ahalbidetuko duten jakintza kolektiboak sortzeko.

• ARTELAN da bidean neureganatu ditudan kezkak, esperientziak eta nahiak irauli ditzakedan lekua. Herritarrekin lan egin oinarri gisa eta prozesua proiektuen eragile gisa. Helburu kolektiboetarako herritarren eraikuntza.

Ibilbidea

• Esperientzia Prozesu parte-hartzaile eta hiritarretan Trantsizio Energetikoari eta Energia Berriztagarrietako Herritarren Komunitateak sortzeari dagokienez, Espazio publikoen erabilera, Gazte jendea, Politika publikoak eta abar. Parte hartutako diagnostikoak, Osasunari, Gazteriari, Etxebizitzari, Bizikidetzari eta abarri dagozkionak. Garapen komunitarioko eta landa-garapeneko prozesuak, osasun komunitarioaren sustapenarekin, generoarekin, aisialdiarekin eta abarrekin lotutakoak. Kolektiboak eta herritar-taldeak dinamizatzea, laguntzea eta erraztea.

• Lehenago, Nommaden Bazkide Kooperatibista, Herritarren Partaidetzako Teknikaria eta haur eta gazteekin gizarte eta hezkuntza-arloko prebentzio-lanean Komunitate-teknikaria.

Prestakuntza

• UPV/EHUn Gizarte Lanean diplomaduna naiz eta UNEDen Bitartekaritzan Aditua. Horrez gain, prestakuntza jaso dut arlo hauetan: Partaidetza-metodologiak Landa- garapenaren esparruan (UCM), Partaidetza-ekintzako Ikerketan (COLSOCPONA), Gizarte Ekintza eta Komunitate Garapena (UPNA), UNAV, EMEP, eta abar. Generoari dagokionez Berdintasun Ministerioaren EVIn (Berdintasunerako Eskola Birtuala). Eta EGA titulua daukat.