ORBAIZETA

ORBAIZETA

2022ko ekaina - 2023 martxoa

Prozesu parte-hartzailea eta hasierako bide laguntza, Orbaizetako herrian Komunitate Energetikoa sortzeko.

Sustatzaile: 
Orbaizetako Udala
Deskribapena: 

Prozesu parte-hartzailea, Orbaizetan Komunitate Energetiko bat sortzeko, herriak energia sortzeko, kudeatzeko, ekoizteko, banatzeko eta kontsumitzeko dituen aukeren inguruan.

Herritarrekin egindako partaidetza-prozesu baten bidez sortzen da komunitatea. Prozesu horretan energia berriztagarrien inguruan lan egiten da, dagokion erakunde juridikoa osatzeari, gobernantzari, parte-hartzeari eta taldearen kohesioari buruzko gai juridikoen inguruan.

Azkenik, Talde Eragileari bide laguntza ematen zaio prozesua herriran sozializatzen.

Helburuak: 
 • Herritarren Talde Eragile bat sortzea etorkizuneko EK abian jartzeko.
 • Orbaizetako biztanleak trebatzea Europako Batzordea abian jartzeko beharrezkoak diren hiru gaietan.
 • Ahalduntze-prozesuak erraztea energiaren ikuspegitik.
 • Energiaren arloan aldaketaren eragile izango den herritar-taldea gaitzea, sentsibilizatzea eta osatzea.
 • Tokiko garapen iraunkorreko prozesuak babestea, gaitasun teknikoaren bidez eta etorkizunean energiaren eta instalazioen herritarren komunitatea sortuz.
 • Gizartearen eta herritarren parte-hartzea sustatzea eta etorkizuneko erkidegoaren gobernantza-sistemak beharko duen parte-hartze ireki eta demokratikoaren oinarriak ezartzea.
 • Energia-komunitate baten eraketa bultzatzea.
 • Parte-hartzaileen gai tekniko (energetiko) eta juridikoetan trebatzea, etorkizuneko EK sortu eta sostengatu ahal izateko.
 • Prozesua mugatzen duten mugek ahalbidetzen duten neurrian, etorkizuneko erkidegoa gobernantzaren, akordioen, parte-hartzearen eta kudeaketaren arloetan arautuko duten oinarriak ezartzea.
 • Parte-hartzaileen talde-kohesioa ahalbidetzea, etorkizuneko EK abian jartzeko talde eragilea sortzea ahalbidetzeko.
 • Parte-hartzaileen identifikazioa eta atxikimendua bermatzea, eta, horrela, prozesuaren bermatzaile bihurtzea.
   
Eragileak: 
 • Orbaizetako Udala: prozesuaren sustatzailea eta prozesuaren mugak ezartzen ditu.
 • Beste erakunde eta organismo publiko batzuk. Erkidegoko kide diren eragile gisa eta EK eratzeko prozesuan parte hartu ahal izango dute.
 • Orbaizetako biztanleria, dendak eta enpresak. Komunitateko kide diren eragile gisa eta CCER eratzeko prozesuan parte hartzen dute.
 • Talde teknikoa.
  • Artelan: Parte-hartze prozesua egin eta koordinatzen du. Prozesua metodologikoki zeharkakoa da: gizartearen parte-hartzea eta komunitatearen ahalduntzea. Dokumentu-materiala diseinatzea eta lantzea.
  • Arankoa: eduki juridiko eta legalen hornidura. Dokumentu-materiala diseinatzea eta lantzea.
  • Kisar: Trantsizio energetikorako eredu-aldaketa erraztuko duten eduki teknikoen hornidura. Dokumentu-materiala diseinatzea eta lantzea.