Zerbitzuak

Zerbitzuak

LAN-ILDOAK

Gizarte ikerketa + IAP (Partaidetza-ekintzako Ikerketa)

Gizarte-ikerketa eta Partaidetza-ekintza ikerketa, gizarte-errealitateak aztertzeko edo diagnostikatzeko, hainbat sektore, plan, estrategia, politika eta abarri dagokienez.

Herritarren parte-hartzea

Herritarren parte-hartzea. Herritarren inplikazioa eta gaikuntza tokiko garapenerako edo garapen sektorialerako. Gaitasun kolektiboa eta gizarte edo talde-sendotzea, erabaki partekatuak hartzea eta helburu komunak lortzea ahalbidetuko duena.

Prestakuntza/tailerrak

Gaikuntza, prestakuntza edota tailer sektorial eta metodologikoak.

Gizarte eta komunitate-dinamizazioa

Dinamizazio soziala edo komunitarioa proiektu edo fase zehatzetan. Parte hartzeko metodologien eta tekniken bitartez.

Elkarrizketarako eta gizarte-sentsibilizaziorako guneak

Elkarrizketa edo sentsibilizazioa beharko duten herritarren edota teknikarien topaguneak sektore edo eremu desberdinetan.

SEKTOREAK

EnergIa

Herritarren parte-hartzea trantsizio energetikoari dagokionez, gizartea sentsibilizatzea energia berriztagarrien arloan eta Energia Berriztagarrien Herritar-komunitateak sortzea.

Gune publikoak

Herritarren prozesuak gune publikoei eta erabilera komuneko guneei dagokiene.

Etxebizitza

Etxebizitzarekin, erabilerekin, beharrekin, egitura kolektiboekin eta abarrekin lotutako prozesuak osatzea.

Biztanleria-sektoreak

Gazte-jendea, hirugarren adina eta abar. Biztanleria-sektore desberdinen beharrak, estrategiak, diagnostikoak eta abar lantzera bideratutako prozesuak.

Bizikidetza

Ingurune jakinetako bizikidetzari buruzko talde-prozesuak, partaidetzakoak edo ikerketakoak.

Tokiko estrategia eta plangintza

Herritarren parte hartzea eraikitzen eta diseinatzen erakundeek sustatutako estrategietan, planetan, proiektuetan edo ekintzetan.